Protipovodňová ochrana v citlivých sídelních oblastech Euroregionu Elbe/Labe

POPIS PROJEKTU

Projekt byl zaměřen na výměnu zkušeností z plánování a realizace protipovodňových opatření v citlivých městských a venkovských sídelních oblastech Euroregionu Elbe/Labe, ve kterých dochází na základě Směrnice EU o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik k vyrovnávání zájmů mezi státními zásahy a participací občanů.

Výměna zkušeností proběhla formou dvou workshopů, jeden se konal v Drážďanech (29. 3. 2011), druhý v Ústí nad Labem (9. 6. 2011). Prezentace se zabývaly nejen prováděním projekčních a technických prací, ale také projednáváním záměrů, přípravy a realizace protipovodňových opatření s dotčenými subjekty a občany. Na teoretické přednášky navazovaly prohlídky v praxi realizovaných protipovodňových opatření. V Ústí nad Labem byla součástí exkurze rovněž ukázka stavby mobilní protipovodňové stěny na pravém labském břehu na Střekově. Účastníky workshopů byli pracovníci příslušných odborů městských správ obou partnerů a dalších obcí ležících při Labi v rámci Euroregionu Labe, dále pak zástupci dotčených podniků, krajů a univerzit.

Lead partnerem tohoto projektu je Centrum životního prostředí Drážďany. Město Ústí nad Labem je kooperačním partnerem.

Výstupem projektu je i dvojjazyčná brožura shrnující vzájemné poznatky (k dispozici v Informačním středisku města nebo ke stažení zde).

ÚDAJE O PROJEKTU

Celkové náklad projektu: 19 995 EUR

Dotace z Fondu malých projektů: 16 995,75 EUR

Spoluúčast města: 1 039,50 EUR

Doba realizace: 11. 8. 2010 – 30. 11. 2011