Putujeme historií Ústecka

POPIS PROJEKTU

I. etapa

Zhotovení webových stránek
Pod doménou www.usti-nad-labem.cz byl vytvořen samostatný odkaz na stránky informující o projektu „Putujeme historií Ústecka“. V rámci stěžejní části projektu akce „Dny evropského dědictví“ zde byla prezentována historie této akce v Evropě, České republice i městě Ústí nad Labem. Dále zde byly zveřejněny informace o slavnostním zahájení, doprovodných programech na jednotlivých objektech, jízdním řádu speciálních autobusových linek nebo soutěži v rámci projektu. Po skončení akce „Dny evropského dědictví“ byla zveřejněna statistika návštěvnosti a fotodokumentace.
Pod doménou www.chemnitz.de byl vytvořen samostatný odkaz v sekci partnerských měst na webové stránky města Ústí nad Labem informující o projektu „Putujeme historií Ústecka“ v německém jazyce.

Výroba propagačních předmětů
Byly vyhotoveny plakáty a propagační letáky informující o příslušných akcích, informační brožury a letáky o zpřístupněných projektech v česko-německé jazykové mutaci, tématické pohlednice, mapy s vyznačeným umístěním zpřístupněných objektů, pamětní razítka a informační panely ve zpřístupněných projektech

Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví
Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví proběhlo společně s miniveletrhem cestovního ruchu ve dnech 9. a 10. září 2005 na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. V rámci miniveletrhu cestovního ruchu se prezentovalo 12 subjektů, např. Hotel Vladimír, Interhotel Bohemia, Čedok, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, Krajský úřad Ústeckého kraje, YMCA v Ústí nad Labem, Městský úřad Litoměřice, Statutární město Teplice nebo Národní památkový ústav. Každý subjekt měl k dispozici stánek s označením svého názvu a logem EU. Zárověň bylo zpřístupněno 23 objektů, které jsou běžně pro veřejnost uzavřeny

II. etapa

Výstava o architektuře
Výstava, která prezentovala architekturu města, jak z hlediska historie, tak především jeho současnost a budoucnost, proběhla od 27. 4. do 26. 5. 2006 v Kostele sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem a navštívilo jí téměř 2 000 osob. Výstavu tvořily  tři oblasti pohledů. První část byla věnována pohledu současných výtvarníků na město. Kolekci tvořila především díla ústeckých fotografů a výtvarníků. Druhá část byla věnována stavbám, které se   realizovaly v období 20. století. Jednalo se o faktografii doplněnou fotografiemi s udáním jména architekta a polohy stavby. Poslední částí výstavy byly projekty realizované v současnosti a plány na další dostavbu města. Zde šlo především o dostavbu středu města. Expozici tvořily fotografie, makety, studie a plány. Celá výstava byla doplněna skulpturami.

V rámci projektu došlo v květnu roku 2006 k osazení 6 pamětních desek na vybrané objekty:
-          Ernst Neuschul (Hrnčířská 6)
-          Dr. Max Schaffner (Budova Spolchemie a.s.)
-          Viktor Ulmann (Na Spálence 7)
-          Franz Eduard Krüger (Revoluční 4)
-          Národní dům (Velká hradební 33)
-          Kladivadlo (Velká hradební 33)

Záměrem je osadit postupně celkem 22 objektů (již mimo projekt) spojených s významnou osobností nebo událostí ve městě Ústí nad Labem pamětními deskami. O tomto je dále jednáno s Mgr. Houfkem (Muzeum města Ústí nad Labem) a PhDr. Kaiserem (Archiv města Ústí nad Labem). Pamětní desky jsou v česko-německé jazykové mutaci. Vyrobeny jsou z tvrzené pryskyřice. 

Reedice publikace V. Wachsmanna  - Severní Polabí na CD-ROM

Jedná se o průvodce po regionu z roku 1888, který vznikl jako „český spis cestovní“ – první česká kniha v Ústí nad Labem. Průvodce je aktuální i v současné době. Interaktivní medium reedice návštěvníky podrobně seznámí s příležitostmi k cestování a se zdejším okolím (zeměpisně i topograficky). Toto je hojně doplněno o historické fotografie a pohledy.  Blízce nás seznamuje s okolím Ústí nad Labem, Teplic, Litoměřic, Podmokel a Děčína. Reedice byla doplněna o 550 historických fotografií, pohledů, interaktivní mapy a mnoho interaktivních odkazů v textu.

ÚDAJE O PROJEKTU

Celkové náklady projektu: 1 307 306,- Kč 
Dotace (SROP): 980 479 Kč
Spoluúčast města: 493 064 Kč

Doba realizace: duben 2005 - květen 2006