Regionální informační systém komunitních služeb města Ústí nad Labem

 

 

POPIS PROJEKTU

V rámci města bude vybudován nový informační systém komunitních služeb určený občanům města Ústí nad Labem a jeho okolí. Tento systém má především sloužit k informování o nabídce služeb z oblasti sociální a zdravotní péče a o nabídce pracovních příležitostí, vzdělávacích a rekvalifikačních aktivit v regionu.

Informační systém bude volně dostupný pomocí internetu a zprovozněn na 20 nových veřejně přístupných informačních kioscích rámci města. Tyto kiosky umožní nejen přístup k tomuto novému informačnímu systému, ale současně i k dalším informačním službám města, úřadu práce a dalších institucí. V rámci projektu bude vybudována technická a komunikační infrastruktura pro provoz těchto informačních kiosků a budou integrovány nejdůležitější informační zdroje do celku, který bude dostatečně přehledný a uživatelsky vhodný i pro občany bez zkušeností s výpočetní technikou. Aplikaci, která běží na kioscích, je možno shlédnout na adrese: http://www.usti-nad-labem.cz/kiosek/ , kde se pod odkazem "OSTATNÍ KIOSKY" nalézá intraktivní mapa zobrazující umístění jednotlivých kiosků. Seznam kiosků a jejich adresy viz. tabulka níže.

Zvláštní pozornost při návrhu a provozování systému je věnována znevýhodněným skupinám populace – především zdravotně postiženým, ohroženým skupinám mládeže, menšinové populaci a osobám se ztíženou sociální integrací. Vstup dat do systému budou moci z větší části zadávat přímo poskytovatelé různých typů služeb, kteří budou mít zajištěn přímý přístup do databáze na základě registrace, nebo pomocí operátora systému. Databáze bude přístupná také na adrese: www.socialni-sluzby-usti.cz .

Systém vychází z mnohaletých zkušeností města Ústí nad Labem s komunitním plánováním a s koordinací sociálních služeb. Na jeho realizaci se podílejí zástupci cílových skupin uživatelů, se kterými město po řadu let spolupracuje na podobných projektech.

 

                     

Číslo

kiosku

Lokalita

Upřesnění

1.

Všebořice           

Pobočka SVKUL, Plynárenská 326/49

2.

Centrum

Město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

3.

Centrum

ÚP UZSVM, Mírové náměstí 2520/7

4.

Centrum              

ÚMO ÚL – město, Velká Hradební 8A

5.

Centrum

Kulturní středisko, Velká Hradební 33

6.

Centrum

Prodejna DP, Masarykova 5409

7.

Centrum

Poliklinika, Masarykova 2000/92

8.

Klíše

Sdružení zdravotně postižených, Štefánikova 25

9.

Krásné Březno

budova „SPA White Light I“, Drážďanská 106

10.

Neštěmice

UMO ÚL– Neštěmice, U Radnice 229

11.

Skalka

Prodejna „Sazka“, Peškova 543

12.

Předlice                

Městská policie, Hrbovická 60

13.

Skřivánek              

ZŠ SNP, SNP 2304/6       

14.

Severní Terasa    

ÚMO ÚL - Severní Terasa, Stavbařů 2823/2

15.

Severní Terasa    

Masarykova nemocnice, Sociální péče 3316/12A

16.

Severní Terasa    

Parkoviště Dobětice, Stavbařů 2823/2

17.

Střekov

TV Lyra, Rubensova 1389

18.

Střekov

UMO ÚL – Střekov, Národního odboje 794/15

19.

Střekov

Elektra Petráš, Novosedlické náměstí 2/1239

20.

Mojžíř

Budova spol. Dozimont, Hlavní 200

ÚDAJE O PROJEKTU

Celkové náklady: 7 257 000,- Kč
Dotace (SROP + SR): 5 410 011 Kč
Spoluúčast města: 954 989 Kč

Doba realizace: prosinec 2005 - prosinec 2006

                              

                             


Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.