Revitalizace Habrovického rybníka

POPIS PROJEKTU

Evropská unie pomohla městu Ústí nad Labem s revitalizací Habrovického robníka formou dotace poskytnuté z Operačního programu Infrastruktura.

Habrovický rybník se nachází na okraji města, kde na něj navazují převážně plochy po povrchové těžbě, zatím neupravené, případně využívané ke skládkování. Rybník je součástí biokoridoru.

Cílem projektu je obnovení retenční funkce rybníka při zachování vodní plochy jako centra rozmnožování chráněných obojživelníků a také zachování estetické a klimatické funkce vodní plochy v poškození přírodě severních Čech.

Součástí stavby jsou tyto stavební objekty:

- odstranění sedimentů o objemu 91072 m3;
- opravy a rekonstrukce výpustných objektů rybníka;
- oprava hráze a výpustného kanálu a 
- úprava a dosadba břehového porostu

ÚDAJE O PROJEKTU

Celkové náklady: 34 019 255 Kč
Dotace (SFŽP + SR): 30 297 993 Kč              
Spoluúčast města: 3 721 262 Kč

Doba realizace: 2005 - 2007

Důležité odkazy:

http://ec.europa.eu/index_cs.htm 
http://www.sfzp.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz
http://www.operacni-programy.cz/?sid=1&l=cz

          

   

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.