Revitalizace městského centra - I. etapa

POPIS PROJEKTU

V srpnu roku 2004 zažádalo Statutární město Ústí nad Labem o dotaci na projekt „Revitalizace městského centra – I. etapa, Ústí nad Labem“ ze Společného regionálního operačního programu v opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst. V Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů Evropské unie na financování tohoto projektu byla městu přiznána dotace ve výši 92,4 milionů korun ze strukturálních fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu 15,4 milionů korunVzhledem k neočekávaným vícepracím dosáhl celkový rozpočet projektu téměř 170 milionů Kč.


                          

 

Vlastní práce byly započaty v červenci 2005  pod vedením Radka Vonky, vedoucího projektového týmu, podle návrhu generálního projektanta "Michal Šrámek - A. A. architektonická kancelář". Ve výběrovém řízení na hlavního zhotovitele stavby zvítězily SSŽ, a. s., závod Ústí nad Labem. Stavba zahrnovala rekonstrukci prostoru Mírového náměstí a ulic Hrnčířské a Revoluční. Základem projektu byla výměna více než 23 tisíc m2 povrchů, opravy stávajících inženýrských sítí a  vybudování nových. V celém prostoru revitalizace byly postupně při zachování průjezdnosti a průchodnosti etapovitě prováděny potřebné práce na vodovodních, kanalizačních, plynových, silnoproudých, slaboproudých a topných rozvodech. Došlo ke změnám v poloze komunikací a trakčních stožárů, byly zbudovány nové zastávky městské hromadné dopravy. Vozovky byly s ohledem na hlučnost, prašnost a lepší jízdní vlastnosti provedeny s živičným krytem.


  

 

Náměstí a přilehlé ulice byly navrženy a zrealizovány v kamenném stylu. Náměstí je osazeno štípanou čedičovou dlažbou, která je prokládána pásy rožanské žuly. Na některé chodníky byla použita zámková dlažba. Vozovka přecházející z Hrnčířské ulice přes Mírové náměstí v ulici Revoluční byla opatřena asfaltovým kobercem a byla upravena její šířka. Samozřejmostí jsou bezbariérové přechody pro chodce.


 


V severní straně náměstí stejně jako v obou přilehlých ulicích byly vysázeny listnaté stromy různých druhů tak, že vytváří jakési miniarboretum v městském prostředí. V Hrnčířské ulici je vysázeno 56 habrů (Carpinus betulus Frans Fontaine) a 3 neplodící hrušně (Pyrus calleryana Chanticller). Na náměstí bylo zasazeno 7 solitérních stromů, z nichž každý je jiného druhu. V Revoluční ulici je před objektem Baťa vysázeno 11 akátů (Robinia pseudoaccacia Umbraculifera). 


 


Významným doplňkem, dotvářejícím celkový dojem, je nový městský mobiliář. V celém prostoru revitalizace byly umístěny nové lavičky, odpadkové koše a osvětlovací sloupy. Na náměstí je vybudováno 5 vodotrysků a 2 pítka – jedno před obchodním domem Sever a druhé před objektem Špalíček, a osazeno 6 energosloupků (s elektrickou energií, 2 i s přípojkou vody). V jižní části náměstí se nachází 1 plakátovací sloup a 2 větší přístřešky pro městskou hromadnou dopravu. V Hrnčířské ulici před hotelem Bohemia je umístěn nový novinový stánek, dále pak 1 pítko, 1 plakátovací sloup a 2 přístřešky pro MHD. 


ÚDAJE O PROJEKTU

Celkové náklady projektu: 150 143 489,- Kč 
Dotace (SROP):  107 845 172,75 Kč
Spoluúčast města: 42 298 316,25 Kč

Doba realizace projektu: červenec 2005 - srpen 2006

Partneři projektu:Hospodářská a sociální rada Ústecka
Ing. Vladimír Vydra a Ing. Klára Vydrová
Okresní hospodářská komora v Ústí nad Labem
WEGA development, s. r. o

 

                                                

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií. 

www.strukturalni-fondy.cz