Rozvoj eGovernmentu v Ústí nad Labem

POPIS PROJEKTU

V rámci projektu bude zřízeno technologické centrum pro město Ústí nad Labem, které bude sloužit jako negarantované úložiště (pro neuzavřené spisy) a bude tak navazovat na technologické centrum Ústeckého kraje. Dále bude pro město Ústí nad Labem proveden upgrade elektronické spisové služby, včetně zajištění hostování této spisové služby pro příspěvkové organizace města.

Projekt dále počítá i s obcemi ve správním obvodu. Všem těmto obcím bude nabídnuto technologické centrum města jako úložiště dokumentů a vybraným obcím, které se do projektu přihlásily, bude zřízena elektronická spisová služba dle jejich požadavků.

ÚDAJE O PROJEKTU

Celkové náklady projektu:  4.834.950 Kč
Dotace IOP:                         4.041.707 Kč
Spoluúčast města ÚnL:          713.243 Kč
Dotační titul: Integrovaný operační program

Doba realizace: březen 2010 - říjen 2011

KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Petra Kulhanová
Tel.: 475 271 138
email: petra.kulhanova@mag-ul.cz