Ústí nad Labem - univerzitní město

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je podpora rozvoje turistického ruchu v Ústí nad Labem a okolí zaměřená na zvyšování informovanosti turistů o místních přírodních a kulturních zajímavostech. Projekt chce zároveň přispět ke změně dosavadního negativního vnímaní Ústeckého regionu a prostřednictvím výstupů projektu představit Ústecko jako region s jedinečnými přírodními a kulturními památkami, výhodnou příhraniční polohou, rozvíjející se infrastrukturou a zvyšující se vzdělaností obyvatelstva.

V rámci projektu bude vytvořen soubor propagačních materiálů o městě a regionu (8 typů - 7 typů publikací, 1x třičko s logem ÚL a UJEP). Půjde o nově sestavené naučně-populární propagační materiály o kulturně-historických a přírodních zajímavostech města Ústí nad Labem i celého regionu, které budou sloužit k prezentaci Ústecka jakožto turisticky atraktivního regionu.

V rámci projektu bude dále zorganizován seminář pro zprostředkovatelské subjekty působící v cestovním ruchu, zejména pro zástupce cestovních kanceláří a agentur, informačních center atd. jak z ČR, tak z příhraničních oblastí (Sasko). Dalším výstupem projektu bude kurz Turistický průvodce pro Ústecký region, který bude následně po ukončení projektu každoročně realizován na UJEP zejména pro zájemce z řad zprostředkovatelských subjektů v cestovním ruchu, ale i široké veřejnosti. V rámci projektu budou kompletně obsahově připraveny jednotlivé přednášky a sestaveny a vytištěny výukové materiály a rovněž bude kompletně připravena struktura kurzu.

ÚDAJE O PROJEKTU

Celkové náklady: 1 510 110,00 Kč
Dotace (ERDF):  1 132 582,50 Kč
Spoluúčast města: 377 527,50 Kč

Doba realizace projektu:  listopad 2006 - říjen 2007
Partneři projektu:            Univerzita Jana Evangelisty Purkyně; Deliteus


                           

                                                 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.