Větruše-dominanta města

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je podpora rozvoje turistického ruchu v Ústí nad Labem a okolí zaměřená na zvýšení povědomí turistů o nově revitalizovaném objektu Větruše a navazujících atraktivitách a turistických cílech v jeho okolí.

Předmětem akce je vytvořit komplexní soubor kvalitně zpracovaných informačních a propagačních materiálů a mediální kampaň. Konkrétně se jedná o:

- propagační brožuru Větruše – dominanta Ústí nad Labem doplněnou mulmimediálním CD ROMem;
- propagační letáky Větruše, Zrcadlové a přírodní bludiště a dětský koutek, Sportoviště, Výlety z Větruše a Naučná stezka Větruše – Vrkoč;
- propagační předměty s tématikou Větruše;
- pořízení souboru fotografií a leteckých snímků;
- inzerci a propagaci objektu v regionálních a příhraničních periodikách.

ÚDAJE O PROJEKTU

Celkové náklady: 1 284 128,00 Kč 
Dotace (ERDF): 867 551,00 Kč
Spoluúčast města: 416 557,00 Kč

Doba realizace projektu: leden 2007 - červen 2007
Partneři projektu: Svaz cestovního ruchu Deliteus                                                    
        

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.