Bourání domu Marxova č. p. 34 komplikuje stav sousedního domu

Bourání domu Marxova č. p. 34 komplikuje stav sousedního domu
7.11.2017
Město Ústí nad Labem bude bourat poničený dům, který v březnu vyhořel a část se zřítila. Musí tak vzhledem k nečinnosti vlastníka konat a odstranit stavbu, která ohrožuje životy.

 

Město vyhlásilo veřejnou zakázku na demolici domu a podařilo se vysoutěžit demolici za 662 tisíc korun. Vítěz zakázky společně s odborem investic územního plánování koordinuje jednotlivé úkony. Majitelé sousedního domu byli vyzváni k součinnosti při evakuaci nájemníků objektu, kteří získají dočasné ubytování od Městského obvodu – město.
Problém však nastal při koordinaci prací před demolicí. Statik předložil na jednání statické posouzení, které bylo zpracováno před zahájením demoličních prací narušeného objektu na základě provedené pasportizace stavebně technického stavu sousedícího objektu Marxova 224/32. Pasportizační prohlídkou objektu bylo zjištěno, že dům č.p. 224/32 vykazuje vážné vady stavební konstrukce (poruchy postihující dřevěné konstrukce krovu, zděné konstrukce a základy).
Závěrem je zásadní sdělení, že před započetím demolice objektu Marxova 232/34 je nezbytně nutné provést v sousedícím objektu vhodným způsobem alespoň provizorní stabilizaci konstrukce krovu tak, aby se zamezilo samovolnému zřícení konstrukce vlivem provádění demolice. Jednotliví aktéři přípravy demolice se tak musí domluvit na dalším postupu.
„Stav bytových domů v některých lokalitách je díky nečinnosti vlastníků katastrofální. Mrzí mě, že nemáme žádné nástroje, kterými bychom mohli devastacím zabránit. A že musíme z veřejných prostředků řešit odstranění život ohrožujících domů soukromníků, kteří na nájemném vydělávali,“ uvedla primátorka Věra Nechybová. Dům původní majitel Robert Mareček prodal Richardu Šubovičovi z Košic, který je stíhán kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí a je ve vazbě kvůli podvodu. Město podalo na Roberta Marečka trestní oznámení pro podezření z fiktivního prodeje, kterým se jako původní vlastník mohl vyhnout povinnosti splnit rozhodnutí stavebního úřadu. Město zároveň podalo k okresnímu soudu žádost o předběžné zneplatnění zápisu nového vlastníka do katastru nemovitostí, to ale soud odmítl. Město se odvolalo.