Byla vyhlášena smogová situace

Byla vyhlášena smogová situace
21.6.2017
Smogová situace z důvodů vysokých koncentrací troposférickeho ozonu byla vyhlášena v Ústeckém kraji.

 

Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území byly u troposférického ozonu překročeny informativní prahové hodnoty 180 mikrogramů/m3.

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

 

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.