Cena tepla bude pro rok 2017 snížena

Cena tepla bude pro rok 2017 snížena
13.12.2016
Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem schválila s platností od 1. ledna 2017 snížení prodejní ceny tepla o 0,5 %.

„Ačkoliv se ceny obecně zvyšují, nám se podařilo prosadit pro Ústečany snížení ceny tepla,“ sdělila primátorka města Ústí nad Labem Věra Nechybová, která se jako zástupce společníka firmy účastnila jednání valné hromady.

Z níže uvedené tabulky je patrné snížení o 0,5 % u převažující části odběrů, resp. o 5 % z plynových kotelen.