Cena tepla pro rok 2018 se nezdraží

Cena tepla pro rok 2018 se nezdraží
11.12.2017
Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem schválila s platností od 1. ledna 2018 cenu tepla bez navýšení.

 

„Ačkoliv se ceny obecně zvyšují, nám se podařilo prosadit pro Ústečany stejnou cenu tepla jako v roce letošním,“ sdělila primátorka města Ústí nad Labem Věra Nechybová, která se jako zástupce společníka firmy účastnila jednání valné hromady.
Při sestavování kalkulace ceny tepla byly brány v úvahu všechny známé skutečnosti a provedeny byly odborné odhady a prognózy. Výsledkem je zachování ceny tepla v lokalitě „Rozvod tepla“, přestože je snížen předpokládaný odběr tepelné energie a zároveň snížení jednotkových cen v lokalitách „Blokové plynové kotelny“ a „Domovní kotelny“.