Dokončena byla dostavba potřebných šaten pro mladé sportovce

Dokončena byla dostavba potřebných šaten pro mladé sportovce
23.1.2017
Městský stadion má dobudované šatny pro mladé sportovce za 6,379 milionu korun. Dnes proběhlo konečné předání díla.

Malí atleti a malí fotbalisti se dočkali vytoužených šaten s kompletním zázemím. Propojeny byly nové prostory bočních tribun s hlavní tribunou.

V roce 2014 byla dokončena stavební úprava Městského fotbalového stadionu, která však nezahrnovala potřebné zázemí pro mladé atlety a fotbalisty. Vedení města se tak rozhodlo vyčlenit prostředky na dostavbu potřebných šaten se zázemím.

„Šatny a prostory pro tyto kluby jsme považovali za důležitou součást, jejíž realizaci jsme jednoznačně podpořili a vyčlenili jsme prostředky na dostavbu,“ uvedl Jiří Madar, 1. náměstek primátorky.

Etapa realizovaná v období od července 2016 do ledna 2017 vyřešila dostavbu vnitřních prostor částí prvních nadzemních podlaží, kde byly v rámci dokončených bočních tribun (A2 a A3) stadionu vytvořeny šatny pro sportovní mládež včetně WC a sprch. Vše je vybaveno potřebnými prvky jako dávkovač mýdla, zrcadlo atd. Vybudovány byly prostory pro kryté rozcvičení a případně pro posilovnu. Nově vybudované prostory jsou vybaveny nezbytně nutným nábytkem a zařízením pro užívání a provozování objektu. Do prostoru šaten byly instalovány šatní skříňky s lavicí. Vytvořeno bylo propojení nových prostor bočních tribun s hlavní tribunou.

Z řad zástupců fotbalového i atletického klubu zazněla děkovná slova. Po mnoha letech se totiž atletická i fotbalová mládež dočkala svých vlastních prostor pro přípravu tréninku, pro převlékání a samozřejmě i potřebného sociálního zázemí.

Zhotovitelem akce byla společnost METALL QUATRO, která zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou 6 379 664,90 Kč bez DPH.

Venkovní pohled na dobudované zázemí pro mládež.

V jednom křídle jsou šatny se zázemím pro atlety, v druhém křídle zázemí pro fotbalisty.