Dopravní omezení

Dopravní omezení
16.9.2017
Ve městě budou omezení dopravy v ulicích Velká Hradební a Štefánikova.

 

Dne 18. 9. 2017 bude zahájena rekonstrukce kanalizace a vodovodu v majetku SVS a.s. v ulici Velká Hradební v úseku Pařížská – Bratislavská. Práce budou probíhat po etapách za úplné uzavírky tak, aby vždy bylo umožněno zásobování provozoven v této lokalitě. Předpoklad ukončení prací je 22. 12. 2017.

Ve stejném termínu statutární město Ústí nad Labem zahajuje velkoplošnou obnovu živičných vrstev vozovky v ulici Štefánikova. Většina prací bude prováděna se zachováním provozu, úplné uzavírky budou realizovány pouze při pokládce živičných vrstev. Práce by měly být ukončeny do 15. 10. 2017.

Žádáme řidiče, aby průjezdu uvedenými lokalitami věnovali zvýšenou pozornost a respektovali přechodná dopravní omezení.

Děkujeme za pochopení.