Dotace pro Ochranu obyvatel a mimořádné události

Dotace pro Ochranu obyvatel a mimořádné události
25.7.2017
Radní schválili Program pro poskytování dotace pro Oblast ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem.

 

Kancelář primátorky má v neinvestiční části výdajového rozpočtu na rok 2017 vyčleněnu částku 220 000 Kč jako příspěvek na podporu nestátních organizací, které působí na území ORP Ústí nad Labem v oblasti ochrany obyvatelstva a likvidace následků mimořádných událostí, a to na celoroční činnost těchto organizací nebo na vybavení pro zásahy při mimořádných událostech.

Do programu se mohou zapojit humanitární organizace, sdružení dobrovolných hasičů, organizace nahrazující činnost Českého červeného kříže v Ústí nad Labem, vodní záchranáři.

Je to možnost pomoci i pro subjekty, které nezískaly podporu ve svých obcích nebo městských obvodech jako například dobrovolní hasiči na Střekově.