Dotační program města pro oblast životního prostředí – ochrana ovzduší

Dotační program města pro oblast životního prostředí – ochrana ovzduší
30.1.2017
Rada města schválila „Dotační program na poskytování grantů pro oblast životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v celkové výši 200.000 korun. Město se snaží přispět k ekologické výchově mladé generace a touto podporou se zapojí do jednoho z opatření z Programu zlepšování ovzduší zóna Severozápad CZ04.

Vyhlášení tohoto dotačního programu pro oblast životního prostředí byl projednán v Komisi životního prostředí Rady města Ústí nad Labem, která s navrženým usnesením souhlasila.

V programu se jedná o finanční prostředky určené na úhradu akcí a aktivit pořádaných školami a školskými zařízeními i neziskovými organizacemi v oblasti ochrany životního prostředí, zejména zaměřenou na ochranu ovzduší.

Finanční prostředky budou sloužit především jako podpora environmentální výchovy obyvatel. Žadatel může podat maximálně jednu žádost na příslušný kalendářní rok. Maximální výše grantu činí 20 tisíc korun. Grant je možné poskytnout až do výše 100 % celkových rozpočtových nákladů. Jednotlivé žádosti budou posuzovány dle hodnoticích kritérií.

Na základě vyhodnocení podaných žádostí je sestaveno pořadí projektů dle dosažených bodů. Komise pro životní prostředí na základě sestaveného pořadí projektů doporučí radě města, které projekty by měly být podpořeny a to dle nejvyššího počtu bodů v rámci provedeného hodnocení stanovených kritérií až do vyčerpání celé finanční částky 200.000 Kč, která byla určena k tomuto grantovému řízení.