Dotační program na podporu sociálních služeb

Dotační program na podporu sociálních služeb
18.7.2017
Vyhlášení Dotačního programu města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2018 a možnost získání finanční podpory schválila rada města.

 

V dotačním programu bude k rozdělení připraveno na 9,8 milionu korun.

Dotační program upravuje tyto dotační tituly: Sociální služby, Činnosti na podporu rodiny a Občanské aktivity svépomocného charakteru. Dotační program bude zveřejněn 30 dní před vyhlášením, tzn. započetím přijímání žádostí, na Úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem. Poté bude zveřejněn na webových stránkách města a v Regionálním informačním systému komunitních služeb města Ústí nad Labem – RISK. Dále pak v dopravních prostředcích MHD Ústí nad Labem, popřípadě inzerátem v denním tisku.

Pro žadatele bude zpřístupněno podávání žádostí na webových stránkách města Ústí nad Labem v elektronickém systému RISK.