Expozice tučňáků má zelenou

Expozice tučňáků má zelenou
14.10.2016
V Ústí nad Labem se budeme pyšnit s tučňáky! V historii zoologické zahrady je to vůbec poprvé, kdy se tento druh představí návštěvníkům.

Ve středu 12. října 2016 odsouhlasilo zastupitelstvo města Ústí nad Labem na svém jednání výstavbu expozice tučňáků a schválilo její financování. Tímto rozhodnutím může být již v letošním roce zahájena akce pro vytvoření chovatelského zařízení pro tučňáky brýlové. Bude umístěno do bývalého objektu lachtanů tmavých, který byl vybudován a zprovozněn v druhé polovině 80. let 20. století. V prosinci roku 2014 uhynul poslední jedinec lachtana chovaný v zoo a v roce 2015 bylo rozhodnuto o úpravě expozice právě pro potřeby chovu tučňáků.

„Vypracovali jsme studii řešící obecně záměr, hlavní kroky úprav a hlavně rozpočet,“ uvedl ředitel zoo Lubomír Moudrý. „Od 1. července 2016 jsme spustili reklamní a informační kampaň, abychom veřejnosti představili plánovaný průběh celé akce, a současně jsme se pokusili získat finanční prostředky alespoň na částečnou realizaci akce. Kampaň „Tučňáci jdou do zoo“probíhá velmi úspěšně, již dnes můžeme použít 300 tisíc korun právě z této kampaně,“ pochlubil se zájmem občanů a organizací ředitel Moudrý. „Kromě firem a společností přispívají i návštěvníci zoo nákupem různých suvenýrů s motivem tučňáků. Tato částka je samozřejmě mnohem nižší než v případě reklamy, ale i tak všem děkujeme.“

Celkové náklady na realizaci akce jsou odhadovány na 8 milionů Kč. První část za 3,6 mil. Kč bude hradit stavební údržbu a obnovu. Druhá část realizace za 4,8 mil. Kč plánovaná na rok 2017 bude investičního charakteru. Žádosti o financování předcházel důkladný průzkum a zmapování technického stavu s cílem zjistit, co vše bude třeba k tomu, aby byl celý objekt vhodný pro chovaný druh, jaké jsou požadavky na konkrétní opravy a udržovací práce, např. zprovoznění z různých důvodů nefunkčního chlazení a filtrace vody. Navrhované řešení expozice tučňáků je dvoufázové. V první etapě budou provedeny stavební udržovací práce, na které dlouhodobě nebyly prostředky, v druhé etapě proběhnou práce, které vytvoří imitaci skalního a písečného pobřežního biotopu, kde tento druh tučňáků žije i v přírodě. Bude vybudována vyhlídková lávka nad horním bazénem a zprůchodněna jeskyňka umožňující pozorovat plavající ptáky pod vodou.

„Přeměna pavilonu lachtanů na expozici tučňáků je velmi vhodné řešení, tučňáci jsou lákavá a zajímavá zvířata a věřím, že jejich chovem dojde k opětovnému zvýšení atraktivity naší zoo,“ doplnil náměstek primátorky Jiří Madar.

„Jsme velice potěšeni přístupem města k problémům zoo. Všem zastupitelům bych chtěl poděkovat za velmi vstřícné přijetí celého projektu, stejně tak našemu odboru za vstřícnost, pomoc a čas věnovaný zpracování našeho požadavku, a to opakovaně, protože to letos nebyla první žádost,“ říká na závěr ředitel zoo Moudrý.