Fórum Zdravého města 2017 a nových 10P

Fórum Zdravého města 2017 a nových 10P
3.10.2017
Celoměstské fórum občanů se uskutečnilo v pondělí v Domě kultury. Setkání se konalo v rámci Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21.

 

Za vedení města se setkání zúčastnili náměstci primátorky Jiří Madar a Pavel Dufek. Jiří Madar jako politik Zdravého města všechny účastníky přivítal a zhodnotil stav řešení deseti priorit z roku 2016.

„Pro mě osobně výborná akce, více lidí jak loni a hodně otevřená témata s jasným výstupy. Máme opět 10 témat, které dle hlasování trápí občany našeho města nejvíce. Pro mě je potěšitelné, že většinu těchto témat vedení města již řeší, takže jsme ve shodě s občany“, uvedl Jiří Madar.

Smyslem každoročního fóra je umožnit Ústečanům veřejnou debatu s představiteli města a magistrátu o problémech, které je trápí a o kterých se domnívají, že by se měly přednostně řešit. Diskuze probíhala v tematických oblastech: životní prostředí; doprava a cyklodoprava; rozvoj města (strategie města, přístup k podnikatelům); školství, kultura, sport a cestovní ruch; sociálně zdravotní problematika, úřad a občan, městská policie; územní plán a investiční projekty; stůl mladých.

Po skončení diskuze na sto účastníků akce vybralo 10 nejvíce problematických témat:
1. Zachování pásu veřejného prostranství u Habrovického rybníka
2. Výstavba dalšího multifunkčního sportoviště – např. v areálu Tesco
3. Nevyužitý prostor na Mírovém náměstí
4. Rekonstrukce objektu Prokopa Diviše 5 – Spolkový dům města ÚnL
5. Úklid centra města – Hrnčířská, Revoluční, Masarykova
6. Vznik nových cyklostezek
7. Workoutové hřiště u Labské stezky
8. – 10. Změna myšlení = stavění na pozitivech a krásách města a okolí
8. – 10. Propojení cyklostezky – Bukov, Severní Terasa
8. – 10. Nevyužitý potenciál jezera Milada

Občané měli také možnost, stejně jako v loňském roce, vyjádřit se k problémům města prostřednictvím Pocitové mapy a dozvědět se více informací o tom, jak se mohou zapojit do strategického plánování města.

V rámci doprovodného programu se zájemci seznámili s projektem Forget Heritage, s prací Dobrovolnického centra Ústí nad Labem, s činností Veřejného sálu Hraničář a komunitních zahrad zapsaných spolků Žížala na Terase a Krásné sousedění. Zájemci z řad seniorů si mohli zaregistrovat Senior Pas, který jim umožňuje využívat slevy na zboží a služby po celé republice. Drobné občerstvení v letošním roce připravila Správa kolejí a menz Univerzity J. E. Purkyně.

Problémy vzešlé z fóra budou následně ověřeny v anketě, která bude spuštěna v průběhu příštího týdne na webových stránkách města a městských obvodů. K dispozici bude také k vyplnění písemně na recepci magistrátu města a v informačním středisku na Mírovém náměstí. Vyjádřit se prostřednictvím ankety mají opět možnost všichni obyvatelé města.

Video z akce: zde