Fórum Zdravého města Ústí nad Labem

Fórum Zdravého města Ústí nad Labem
1.12.2016
Celoměstské fórum občanů Ústí nad Labem se uskutečnilo v pondělí 21. listopadu 2016 od 17 hodin v přísálí velkého sálu Domu kultury. Setkání se konalo v rámci Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda21.

Smyslem fóra bylo umožnit obyvatelům Ústí nad Labem veřejnou debatu s představiteli města a magistrátu o problémech, které je trápí a o kterých se domnívají, že by se měly přednostně řešit. Diskuze probíhala v tematických oblastech: životní prostředí; doprava a cyklodoprava; rozvoj města; sociálně zdravotní oblast; školství, sport, kultura a cestovní ruch; úřad a občan, Městská policie; místní ekonomika a podnikání; stůl mladých. Po skončení debaty na sedmdesát účastníků akce vybralo 10 nejvíce problematických témat:

1. propojení MHD s jezerem Milada
2. pokutování a dohled nad nepořádkem (odhazování nedopalků apod.)
3. - 4. chybějící autobusové nádraží
3. - 4. zvýšení bezpečnosti v ul. Žižkova
5. - 8. nedostatek sociálních pracovníků
5. - 8. častější výsadby stromů a jejich údržba
5. - 8. chybějící zeleň na Mírovém náměstí
5. - 8. více hřišť pro sportování mládeže (do večerních hodin, zdarma)
9. chybějící dopravní koncepce města
10. neudržované soukromé objekty

Formou inovativních metod, tzv. Konceptu mentálních map, se občané mohli zapojit také do realizace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020. Vyhodnocení a srovnání s loňským rokem, kdy byla tato metoda použita poprvé, je uveřejněno na http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/projekt-zdrave-mesto/.

V rámci doprovodného programu bylo za pomoci Dobrovolnického centra Ústí nad Labem pro účastníky nachystáno drobné občerstvení od společnosti Fokus a losování o dárkové tašky města. Zároveň Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem v rámci fóra uspořádal akci u příležitosti Světového dne diabetu. Zájemci se mohli dozvědět informace o rizikových faktorech onemocnění diabetem II. typu, mohou si nechat změřit BMI, tlak a tělesný tuk.

Anketa, která by měla ověřit výstupy z tohoto setkání, je spuštěna od 1. 12. 2016. 
Dotazník je uveřejněn na adresách www.usti-nad-labem.cz, www.strekov.cz, www.nestemice.eu, www.mesto-ul.czwww.severni-terasa.cz, dále je k dispozici v Informačním středisku města Ústí n. L., Mírové nám. 1/1 a na vrátnici Magistrátu města Ústí n. L., Velká Hradební 8. 
Dotazník je dále možné odevzdat do schránek označených „ANKETA – Fórum Zdravého města“, které jsou umístěny v Informačním středisku města Ústí nad Labem, Mírové nám. 1/1 nebo na vrátnici Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8. Naskenovaný dotazník lze rovněž zaslat e-mailem na adresu hana.slawischova@mag-ul.cz .