Hospodaření města schváleno

Hospodaření města schváleno
8.7.2016
Zastupitelé schválili závěrečný účet a účetní uzávěrku za rok 2015.

Výsledek hospodaření vytvořený v roce 2015 ve výši 75,5 mil. korun může být použit do níže uvedených výdajových oblastí rozpočtu:
Na opravy a údržbu škol a školek bylo z přebytku převedeno 20 milionů korun. Na údržbu a opravy místních komunikací bylo vyčleněno 15 milionů korun. Město si také vytvořilo rezervu ve výši 30 mil. Kč na případné neplnění rozpočtových příjmů a byla vytvořena i finanční rezerva ve výši 7,5 mil. korun. Dále byly vyčleněny také 3 miliony korun na projektové práce.