Hospodaření města skončilo s významným přebytkem

Hospodaření města skončilo s významným přebytkem
24.5.2017
Radní projednali výsledky hospodaření města v roce 2016. Podle závěrečného účtu přebytek rozpočtu přesáhl 364 milionů korun.

 

Po odečtení prostředků na povinné platby, rezervy na dosud nerealizované investiční akce a další už rozhodnuté výdaje zbývá k rozdělení téměř 146 milionů korun. „Navrhujeme posílení dotací pro městské obvody celkem o dvanáct milionů korun – po třech milionech pro jeden obvod. Výrazně chceme přidat na údržbu a opravy místních komunikací, počítáme s částkou dvaceti milionů korun,“ sdělila primátorka Věra Nechybová.

Stejná částka je plánována i do rozpočtu odboru místních organizací a školství na opravu a údržbu školských zařízení. Do rezervy na rekonstrukce mostů a opěrných zdí má být vloženo deset milionů korun, nejen občany Střekova bude zajímat, že na případný nákup a rekonstrukci haly TJ Severotuk bude určeno dvanáct milionů korun. Rekonstrukci přepážkového centra na magistrátu města podpoří 25 milionů korun.

Budeme se snažit stejně odpovědně hospodařit i v příštím roce. Ale vládní úvahy o změně rozpočtového určení daní mohou našemu úsilí nepomáhají. Na jednání Svazu měst a obcí v Plzni bývalý ministr Andrej Babiš uvedl, že zvýšení příjmů se nebude týkat velkých měst typu Ústí nad Labem. S tím rozhodně nesouhlasím. Jsme město v regionu postiženém útlumem průmyslu a energetiky a naopak potřebujeme pomoc,“  zdůraznila Věra Nechybová.

Konečné slovo při rozdělování přebytku hospodaření bude mít zastupitelstvo.