Jednání zastupitelstva bude pokračovat

Jednání zastupitelstva bude pokračovat
11.12.2017
Primátorka města Věra Nechybová svolává k pokračování jednání zastupitelstva. To bylo 6. 12. přerušeno, zastupitelé nebyli usnášeníschopni.

 

Jednání zastupitelů bude 19. 12. od 11 hodin.