Jednání zastupitelů bylo přerušeno

Jednání zastupitelů bylo  přerušeno
8.12.2016
Sedmnácté zasedání zastupitelstva bylo přerušeno, zastupitelé nebyli usnášení schopni.

Pokračování 17. jednání zastupitelstva města je stanoveno na pondělí 12. 12. 2016 od 13.00 hodin.