Kalendář odvozu odpadů - II. pololetí 2017

Kalendář odvozu odpadů - II. pololetí 2017
30.6.2017
Svoz objemného odpadu bude pokračovat i v druhém pololetí roku. Postupně bude odvezen ze všech částí města.

 

Zahájen bude 4. září v Božtěšicích a Strážkách v obvodě Město. Pokračovat bude v říjnu na Střekově, v listopadu na Severní Terase a koncem listopadu a v prosinci v Neštěmicích a Krásném Březně Jako poslední bude odvezen odpad 13. prosince v Krásném Březně, oblast mezi ul. Drážďanská a Přístavní.

Za objemný odpad se pokládají vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální odpad. Odpady odložte ke sběrným nádobám pouze den před termínem svozu.

Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den.

Důležité upozornění a naléhavé žádosti:
· Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu (např. sanitární předměty aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory a monitory). Použitá elektrozařízení odkládejte na místa zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.
· Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů v Krásném Březně a ve Všebořicích.
· Místem k odkládání odpadů nejsou zastávky MHD, a že odkládání objemných odpadů u těchto zastávek je možno považovat za vytváření černé skládky.

Podrobnosti o možnostech odkládání odpadů jsou zde