Kam mám jít volit?

Kam mám jít volit?
20.10.2017
Pro zlepšení orientace pro občany-voliče vytvořil magistrát speciální aplikaci, která ukáže volební místnost ústeckého voliče.

 

Mapovou aplikaci připravilo oddělení GIS Magistrátu města Ústí nad Labem. Aplikace po zadání adresy (ulice + číslo popisné) ukáže volební místnost, která přísluší zadaná adresa. Seznam volebních místností byl zpracován na základě podkladů získaných od úřadů městských obvodů města Ústí nad Labem.
Informace o adresách a volebních okrscích jsou přebrány z databáze RUIAN ČUZK a jsou aktuální k datu 30.9. 2017. 
Jako podkladovou mapu lze zvolit barevnou nebo černobílou všeobecnou mapu nebo leteckou mapu z roku 2017.


Aplikaci naleznete  http://mapy.mag-ul.cz/apps/volby/