Lidické náměstí dostane nový elektrický rozvod

Lidické náměstí dostane nový elektrický rozvod
12.10.2017
Podzemní elektrické vedení s novými zásuvkovými rozvaděči zlepší přístup k elektrické energii při různých akcích na Lidickém náměstí. Rozhodla o tom rada města.

 

Radní schválili rozpočtové opatření ve výši 800 000 korun na přípravu akce Lidické náměstí – zásuvkový rozvod. Předmětem projektu je uložení nového kabelového vedení přípojky nízkého napětí a instalace podzemních rozváděčů v prostoru Lidického náměstí.

Na základě požadavku na nahrazení provizorního stavu napájecího zásuvkového rozvodu NN budou na náměstí instalovány tři zásuvkové podzemní rozváděče a jeden podzemní rozpojovací jistící rozváděč. Zásuvkové podzemní rozváděče budou vybaveny jištěním a zásuvkami pro připojení příležitostných náhodných odběrů (prodejní stánky, venkovní kulturní akce na Lidickém náměstí apod.).

Nové kabelové trasy budou realizovány výkopem. V úseku mezi spojkou S2 a S3 bude využito stávající již s předstihem položené kabelové vedení. Poté trasa navrženého vedení NN bude křížit ulici Velká Hradební a povede podél podloubí budovy magistrátu. Zařízení bude napojeno na rozvod nízkého napětí ve stávající rozvodně budovy.