Město bude opět žádat o dotaci na prevenci kriminality

Město bude opět žádat o dotaci na prevenci kriminality
28.1.2017
Rada města Ústí nad Labem schválila žádost o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality 2017. Předloženými projekty se tak město snaží řešit lokální bezpečnostní problém.

Žádost o dotaci město předloží na Krajský úřad Ústeckého kraje, který provede posouzení žádosti a předloží ji na Ministerstvo vnitra k rozhodnutí. Na všech dílčích projektech se musí město podílet min. 10 % .

Výzva města Ústí nad Labem pro předkládání dílčích projektů do Programu prevence kriminality na rok 2017 byla vyhlášena prostřednictvím webových stránek města. Termín odevzdání dílčích projektů byl 20. 12. 2016, dne 9. 1. 2017 zasedala Komise prevence kriminality, která vyhodnotila žádosti realizátorů a doporučila ke schválení 6 dílčích ze 7 projektů v následujícím pořadí:

Asistenti prevence kriminality, realizátor Městská policie, celkové náklady 2.252.000
Městská policie dětem , realizátor Městská policie, celkové náklady 133.000
Začít znovu, realizátor Spirála, Ústecký kraj, z. s., celkové náklady 234.000
Střekovák, realizátor Oblastní charita Ústí n. L., celkové náklady 112.000
Mladí zapojení nezlobí, realizátor Dobrovolnické centrum,  celkové náklady 155.720
Značení jízdních kol a pomůcek, realizátor Městská policie, celkové náklady 2.968.660