Město chce finančně podpořit i seniory

Město chce finančně podpořit i seniory
3.10.2016
Statutární město Ústí nad Labem připravilo nový program na podporu seniorských akcí v oblasti kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit.

Hlavní cílem připraveného programu je finanční podpora seniorů v oblasti kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit a zároveň aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku. Podpora je směrována na činnosti aktivně působících souborů, sdružení a spolků na území města Ústí nad Labem.

Celkový předpokládaný objem dotačního programu „Senioři“ činí 200.000 Kč. „Nový dotační titul "Senioři 2017" je zapracován do připravovaného rozpočtu na rok 2017, a to do odboru kultury, sportu a sociálních služeb. Na přípravě rozpočtu nyní intenzivně pracujeme,“ sdělila primátorka města Věra Nechybová.

Subjekt, který bude žádat o dotaci, může podat maximálně jednu žádost na příslušný kalendářní rok.

Maximální výše požadované a poskytnuté dotace činí 20.000 Kč.

„Hledali jsme formu, jak pomoci seniorům při jejich společných aktivitách a výletech. Proto jsme vymysleli dotační program s jasnými pravidly právě na podporu aktivních seniorů. Námi vypracovaný program bychom rádi předložili do prosincového jednání zastupitelstva a věřím, že podpora seniorů bude v zastupitelstvu schválena,“ doplnil náměstek primátorky Jiří Madar.

Součástí programu bude dotační výzva, formulář žádosti, formulář na vyúčtování, formulář změn a smlouva o poskytnutí dotace.

Pokud návrh schválí zastupitelé, dotační titul by mohl být vyhlášen od 15. 1. 2017 do 30. 10. 2017 nebo do vyčerpání finančních prostředků dotačního titulu.