Město chce na podporu kultury a sportu rozdělit 50 milionů korun

Město chce na podporu kultury a sportu  rozdělit 50 milionů korun
7.10.2016
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo programy pro poskytování dotací v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit v roce 2017. Navýšeny jsou hodnoty šeků na celoroční sportovní činnosti i na volnočasové činnosti dětí.

Pro oblast kultury, která má předpokládaný finanční objem 5.100.000 Kč, bude zveřejnění programu a výzva od 24. 10. 2016. Termín pro podávání žádostí bude do 18. 11. 2016. Ve schváleném programu pro poskytnutí dotace jsou zastupitelstvem schváleny novinky:

  • úprava definice žadatele (kdo může být žadatelem)
  • úprava kritérií a bodového hodnocení
  • stanovení maximální bodové hranice
  • uvedení vhodných způsobů propagace poskytovatele při prezentaci akce či projektu

V oblasti sportu je předpokládaná částka k rozdělení ve výši 44.200.000 Kč. Program a výzva je zveřejněna na úřední desce od 30. 9. 2016. Termín podávání žádostí je od 1. 11. 2016. I v oblasti sportu jsou novinky. Program byl rozšířen o tituly „Podpora sportovních klubů a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů“, „Správa a údržba sportovišť v majetku sportovních klubů a jednot“ a „Mimořádné žádosti nad rámec“. Další novinkou je zvýšení hodnoty šeku. „Podařilo se nám prosadit navýšení hodnoty šeku u výkonnostního sportu na 1.200 Kč. Myslím, že si větší podporu naši mladí sportovci zaslouží,“ doplnil 1. náměstek Jiří Madar. Zachován je počet dvou šeků na sportovce. Rodiče tak s dětmi rozhodnou, zda dají oba šeky do jednoho klubu, nebo rozdělí mezi dva kluby. Hodnota šeku u zájmové sportovní činnosti zůstává 800 Kč, přičemž je opět zachován počet dvou šeků na sportovce a možnost volby odevzdání. Za zmínku stojí i další novinky:

  • úprava definice žadatele (kdo může být žadatelem)
  • finanční navýšení jednotlivých kategorií dotačního programu
  • úprava hodnotících kritérií a bodového hodnocení
  • počet podání žádostí

Oblast volnočasových aktivit předpokládá finanční objem 1.000.000 Kč. Program i výzva je zveřejněna na úřední desce od 30. 9. 2016 s termínem podávání žádostí od 1. 11. 2016. „I v této oblasti jsou příjemné novinky. Rozšířili jsme dotační program o další dvě kategorie, kterými jsou akce zdravotně postižených osob a mimořádné žádosti o dotace v oblasti volnočasových aktivit“, upřesnila novinky primátorka Věra Nechybová a doplnila: „Zároveň jsme i zde navýšili částku za člena v rámci celoroční volnočasové činnosti dětí a mládeže do 18 let z 500 korun na 600 korun.“