Město dalo dotaci 400 tisíc korun Severočeské vědecké knihovně

Město dalo dotaci 400 tisíc korun Severočeské vědecké knihovně
9.2.2017
Rada města odsouhlasila dotaci 400 tisíc korun pro Severočeskou vědeckou knihovnu, která plní funkci městské knihovny.

Poskytnutá dotace bude na nákup knihovního fondu v roce 2017 pro pobočky knihovny, pro lidovou půjčovnu a pro dětské oddělení.

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labe je zřízena Ústeckým krajem. Hlavním účelem je plnit regionální funkce veřejné univerzální knihovny, být střediskem kulturních, vzdělávacích a informačních služeb v knihovnictví na úrovni Ústeckého kraje. Plnění regionálních funkcí a jeho koordinaci zajišťuje kraj z peněžních prostředků svého rozpočtu.