Soutěž na dodavatele mobilních telekomunikačních služeb

Soutěž na dodavatele mobilních telekomunikačních služeb
31.10.2017
Zadávací řízení na mobilní telekomunikační služby vyhlásila rada města. Předpokládaná hodnota nadlimitní veřejné zakázky činí 14 milionů korun.

 

Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou v délce 48 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, přičemž předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je od 1. března 2018.

Jako základní tarif bude v oblasti mobilních telekomunikačních služeb poptán univerzální tarif bez volných minut a SMS, kde účtovány budou skutečně odebrané služby a ten bude doplněn tzv. neomezeným hlasovým tarifem. V oblasti mobilních datových služeb bude poptán univerzální datový tarif, který může být využit jak doplňková služba k hlasové SIM kartě, tak jako samostatná datová SIM karta. Na službu budou uplatňovány restrikce ve formě měsíčního FUP limitu, tzv. neomezený datový tarif nebude poptáván, jelikož již není ze strany operátorů standardně nabízen. V rámci služby bude možné využívat vždy všechny místně dostupné přenosové technologie (2G, 3G, 4G/LTE).

Zachován by měl být model soutěžený na uplynulé období. Statutární město Ústí nad Labem v průběhu roku 2013 provedlo centralizované zadávání na mobilní telekomunikační služby pro magistrát, městskou policii, úřady městských obvodů a všechny příspěvkové organizace města. Město tak s péčí řádného hospodáře využilo služeb nejlevnějšího operátora. Veřejná zakázka byla zadána uzavřením rámcové smlouvy na období 48 měsíců, ukončena bude k 28. 2. 2018. Z tohoto důvodu bylo potřeba vypsat nové zadávací řízení.