Město má novou aplikaci hodnocení projektů

Město má novou aplikaci hodnocení projektů
2.8.2017
Trápí vás problémy našeho města? Chcete se aktivně zapojit do plánování města? Vybrat projekty, které by měly být ve městě realizovány?

 

Využijte možnosti hodnotit projektové záměry a přispět tak k jejich zařazení do Akčního plánu.

K čemu aplikace slouží?
Aplikací hodnocení projektových záměrů město Ústí nad Labem rozšiřuje možnost aktivního zapojení veřejnosti při strategickém plánování města a umožňuje občanům vybírat projekty, které by měly být v dalších letech ve městě realizovány. 

Oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje ve spolupráci se společností Metropolnet pro Vás vytvořilo:
a) aplikaci pro hodnocení projektů,
b) návod pro hodnocení projektů.

Vybírat projekty můžete do 22. 9. 2017. Mezi desítkami projektů lze podpořit například Mírové náměstí - doplnění zeleně, revitalizace Pěší zóna Masarykova, Technopark - využití území v okolí parní vodárny, Sloninec v ZOO, Pořízení sociálních bytů ale také Božtěšice - rekonstrukce ulice Pod Skalou i Jezerní interaktivní vzdělávací stezka na Miladě.

Proč bych se měl zapojit?
Výběrem projektových záměrů můžete přispět např. ke zvyšování kvality životního prostřední, rozvoji území města, úpravě veřejných prostorů, renovaci veřejných budov, ale i řešení opomenutých problémů ve městě.Vybrané projekty s nejvyšším počtem hlasů budou předloženy vedení města Ústí nad Labem jako doporučené projekty k zařazení do Akčního plánu na příslušný rok.

Projekty, které občané v seznamu nenajdou a považují je za důležité, mohou navrhnout ke zvážení například prostřednictvím aplikace Projektová fiche na webu města.