Město má novou vyhlášku

Město má novou vyhlášku
23.9.2016
Zastupitelé statutární města Ústí nad Labem schválili obecně závaznou vyhlášku o poplatku z ubytovací kapacity. Platná je od 1. listopadu 2016.

 Již od roku 2010 mají obce možnost vydávat obecně závaznou vyhlášku o poplatku z ubytovací kapacity. Proto na základě rozhodnutí náměstka Jiřího Madara byla předložena vyhláška, která městu dává účinný nástroj proti podnikatelům, kteří v často lidsky nevyhovujících podmínkách ubytovávají osoby, jež se nacházejí v sociálně tíživé situaci.

Schválením vyhlášky budou majitelé hromadných ubytovacích zařízení povinni ohlásit správci poplatku, tedy městu, vznik nebo zánik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. Tím bude mít město přehled o fluktuaci klientů těchto zařízení.

Město tak reagovalo i na Svaz měst a obcí, který doporučuje, aby obce místní poplatky za ubytovny vymáhaly. Poplatkem města napomohou k redukci zisků podnikatelům, kteří pronajímají svoje prostory i díky doplatkům na bydlení, které hradí stát.

„Sekundárním přínosem nově zavedené vyhlášky pak budou vybrané finance ve výši přibližně 2,5 mil. Kč ročně, které použijeme pro propagaci v oblasti cestovního ruchu a posílení financí v sociální oblasti. Tento poplatek mohl být v našem městě již vybírán, byli jsme jedno z posledních měst, které tuto nemá a nevyužívá jako možný nástroj na neuspokojivý stav s ubytováním v našem městě,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Jiří Madar.