Město nechá opravit další chodníky

Město nechá opravit další chodníky
7.6.2017
Opravy se dočkají další chodníky na Severní Terase v ulicích Jizerská a Šumavská a v Krásném Březně v ulici Anežky České.

 

Rada vyhlásila veřejnou zakázku na velkoplošné opravy chodníků v ulici Jizerská v úseku Jizerská 2941/57 – Šumavská za 1,2 milionu korun. Stavba je rozdělena na 2 etapy: II. etapa – začátek této etapy bude navázán na dokončenou I. etapu realizovanou na jaře 2017, a to v prostoru mezi objekty Jizerská 2944/59 a 2941/57 a ukončena bude v křižovatce s ul. Šumavská. Součástí této etapy jsou i přístupy k jednotlivým vchodům. III. etapa bude realizována v úseku mezi křižovatkami Šumavská I a Šumavská II. V této etapě nejsou zahrnuty přístupy k jednotlivým vchodům. V rámci stavby bude vybourán stávající povrch a betonové konstrukce chodníku a vytrhány silniční obruby s odvozem vybouraného materiálu na skládku. Následně budou osazeny nové silniční obruby a proběhne výšková úprava prvků technického vybavení území. V takto připraveném území bude následně proveden podklad ze štěrkodrtě tl. 15 cm se zhutněním, spojovací postřik a pokládka 4 cm asfaltobetonové směsi. V každé etapě se nachází přechod pro chodce. V místě přechodu pro chodce bude provedena bezbariérová úprava a varovné a signální pásy ze slepecké dlažby.

Další výběrové řízení bylo vyhlášeno na velkoplošnou opravu chodníků v ulici Anežky České v Krásném Březně, zakázka za 1,9 mil. korun, kde proběhnou podobné práce jako na Severní Terase.