Město už nechce být cílem sociální turistiky

Město už nechce být cílem sociální turistiky
24.11.2017
Informaci o návrhu lokalit s nežádoucími sociálními jevy k vyhlášení opatření obecné povahy projednala a vzala na vědomí rada města.

 

Současnou legislativní změnou je městům umožněno řešit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, v níž nebude možné poskytovat doplatek na bydlení nově ubytovaným osobám, a to podáním žádosti o vydání opatření obecné povahy. Město tak využivá ustanovení § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi. Magistrát města Ústí nad Labem obdržel celkem 4 žádosti o vydání opatření obecné povahy:
města Trmice
MO Ústí nad Labem – město
MO Neštěmice
MO Střekov

Několik měsíců magistrát podrobně pracoval na lokalitách, které vytipovaly městské obvody. Ve spolupráci s OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí), městskou policií a policií ČR, které poskytly statistiky přestupků a přečinů, byly zaměřeny lokality s nežádoucími sociálními jevy. Do těchto lokalit po vyhlášení opatření by úřad práce neměl vyplácet doplatky na bydlení osobám nově příchozím.

Vyhlášením opatření obecné povahy město Ústí nad Labem dává jasný signál, že se nechce i nadále stávat cílovou stanicí sociální turistiky za dávkami hmotné nouze, za doplatkem na bydlení. A nezodpovědní majitelé vybydlených nemovitostí, kteří provozují obchod s chudobou, budou mít omezenější přístup k finančním prostředkům státu prostřednictvím osob sociálně slabých.

Vyhlášení návrhu OOP bude umístěno na úřední desce.