Město plánuje rekonstrukci jedinečného bazénového centra v areálu jeslí

Město plánuje rekonstrukci jedinečného bazénového centra v areálu jeslí
11.8.2016
Rekonstrukce bazénového centra Jeslí města Ústí nad Labem za přibližně 6 milionů korun bude zařazena do rozpočtu 2017.

Na základě šetření rozhodlo vedení města o přípravě rekonstrukci bazénového centra v areálu jeslí. „Bazénové centrum v areálu městských jeslí v Mezní ulici je v Ústí nad Labem jedinečným svého druhu pro plavání kojenců a batolat. Žádné jiné zařízení ve městě nevyhovuje přísným hygienickým podmínkám pro tento účel,“ vysvětluje rozhodnutí primátorka města Věra Nechybová.

V současné době je bazén v provozu, ovšem jeho kapacita a především zázemí související s provozem je již nevyhovující a zdaleka neuspokojuje poptávku. Je třeba řešit nové dispoziční uspořádání ve stávajících prostorách, aby vyhovoval dělení na muži – ženy, protože účastníci kurzů plavání batolat bývají stále více nejen maminky, ale i tatínkové miminek). Současně s uvedeným záměrem je třeba řešit rekonstrukci bazénová technologie, rozvodů kanalizace, vodovody, vytápění, vzduchotechniky a elektroinstalace. Stavební úpravy vyžaduje také vstup do bazénové části pro veřejnost.

Stavebními úpravami dojde nejen ke zvýšení kapacity účastníků na jednotlivý kurz, ale bude možné, aby zařízení využívala i další předškolní zařízení ve městě, případně jiní zájemci, a proto je možné předpokládat rychlou návratnost vložených investic.

V roce 2016 by měla být zahájena projektová příprava stavby, v roce 2017 po povolení stavby a výběrovém řízení na zhotovitele se předpokládá zahájení stavebních prací.