Město podá žádost o dotaci na tvorbu Komunitního plánu péče 2018–2021

Město podá žádost o dotaci na tvorbu Komunitního plánu péče 2018–2021
31.1.2017
Na základě skutečnosti, že platnost komunitního plánu končí rokem 2017, je třeba začít připravovat nový komunitní plán na nadcházející 4 roky.

Pro zajištění realizace jeho tvorby rada města schválila podání žádosti o dotaci, a to na základě výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost na podporu procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni. Spolufinancování projektu je ve výši 5 %. Odhad nákladů na tvorbu nového komunitního plánu je maximálně 1,9 mil. Kč.

Záměrem toho plánu bude udržení rozvoj sociálních a souvisejících služeb a programů tak, aby vyhovovaly občanům města Ústí nad Labem a citlivě reagovaly na jejich potřeby. Plán bude navazovat na všechny předešlé komunitní plány a bude provázán na řadu koncepčních dokumentů města.