Město přidá 120 tisíc korun na údržbu běžeckých Adolfovských stop

Město přidá 120 tisíc korun na údržbu běžeckých Adolfovských stop
10.1.2017
Rada města schválila rozpočtové opatření 120.000 Kč na financování na údržbu běžeckých Adolfovských stop.

Radní tak rozhodli o podpoře na základě žádosti Horského spolku Adolfov a výsledku jednání se všemi zúčastněnými stranami, tedy magistrátem, starostou obce Telnice, Horským spolek Adolfov, Ski Areálem Telnice, SKP Sever Ústí nad Labem, oddílem lyžování a zástupcem Krajského úřadu Ústí nad Labem.

Závěrem jednání byl souhlas města Ústí nad Labem, které se bude finančně podílet na údržbě oblíbených běžeckých tratí. Za údržbu běžeckých tratí bude odpovědný Horský spolek Adolfov, ve spolupráci s SKP Sever Ústí nad Labem z. s. a Ski Areálem Telnice. Horský spolek Adolfov, založí transparentní účet, na který budou finanční prostředky zaslány. Obec Telnice poskytne v letním období pracovníky na veřejně prospěšné práce na letní údržbu tratí. Na jednání zároveň padl příslib Krajského úřadu ÚK o spolufinancování v rámci tzv. Krušnohorské bílé stopy. "Jsem rád, že se nám podařilo sladit všechny organizace ve prospěch řádného fungování oblíbených běžeckých tratí, na jejichž provozu se nedařilo najít doposud shodu. Toto je správná cesta dohody pro dobrou věc a lyžaři jsou vítáni," uvedl náměstek Jiří Madar.

Finanční rozpočet na celoroční údržbu je odhadován v maximální výši 150.000 Kč.