Město připravilo Program podpory sportu

Město připravilo Program podpory sportu
21.9.2017
Program podpory sportu na rok 2018 počítá s výrazným navýšením prostředků. Rozhodli o tom zastupitelé města.

 

Schválen byl materiál Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2018 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem, Výzva k podávání žádostí o dotace v oblasti sportu pro rok 2018, formuláře žádostí jednotlivých kategorií programu a znění smlouvy o poskytnutí dotace.

„Je to ucelený systém podpory sportu, všechny sportovní subjekty se tak mohou dopředu připravit a požádat o dotace na svou činnost,“ vysvětlil první náměstek primátorky Jiří Madar.

Součástí návrhu je navýšení dotací v oblasti sportu. Mládežnické kluby všech preferovaných sportů (hokej, fotbal, basketbal, volejbal a florbal) – by měly mít navýšení každý o 200 tis. Kč na zkvalitnění a prohloubení práce s mládeží, možnosti účasti na větším počtu soutěží, turnajů a utkání pro získání větších zkušeností. Dotace pro HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. by měla být navýšena o 1.500 tis. Kč z důvodu zásadního snížení finanční podpory významného partnera, zachování činnosti klubu, kvalitní reprezentace a účast v soutěži. BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s. a SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. (dospělí) by mohly získat navýšení každý o 1 mil. Kč, a to k zajištění stability klubů, kvality soutěže a možnosti rozvoje klubů. Florbal Ústí, z. s. (dospělí) pak navýšeni o 500 tis. Kč na mimořádný sportovní úspěch - postup do 1. ligy, zajištění kvality a stability klubu a udržení v nejvyšší soutěži.

Pro celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky) je počítáno s navýšením hodnoty šeku v oblasti výkonnostního sportu na 1.500,- Kč, v zájmové sportovní činnosti na hodnotu šeku ve výši 900,- Kč. Zachovány budou dva šeky na sportující dítě, každý z nich lze odevzdat u jiné organizace. Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem mají navýšení kategorie o 300 tis. Kč z důvodu převodu tanečních soutěží z oblasti kultury do oblasti sportu.

Navýšení dotací v oblasti volnočasových aktivit se pak týká celoroční volnočasové činnosti dětí a mládeže do 18 let, a to navýšením částky na člena z 600,- Kč na 800,- Kč. Akce sportovního kalendáře jsou navýšeny o 500 tis. korun.

Plánované navýšení bude zařazeno do návrhu rozpočtu města pro rok 2018.

Kategorie dotačního programu jsou následující:
A) Preferované sporty – finanční objem 35.000.000,- Kč
B) Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)
- výkonnostní sport – finanční objem 5.250.000,- Kč
- zájmová sportovní činnost – finanční objem 2.550.000,- Kč
C) Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem – finanční objem 1.800.000,- Kč
D) Akce sportovního kalendáře – finanční objem 2.000.000,- Kč
E) Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky – finanční objem 300.000,- Kč
F) Mimořádné sportovní výkony – finanční objem 800.000,- Kč
G) Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců – finanční objem 500.000,- Kč
H) Mimořádné žádosti o dotaci – finanční objem 2.500.000,- Kč.