Město řeší obnovu vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně

Město řeší obnovu vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně
1.2.2017
Město Ústí nad Labem podá žádost o dotaci na opravu v zámku Krásné Březno.

Statutární město se přihlásí do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek pro rok 2017, který vyhlásil Ústeckého kraj, a to se žádostí o obnovu vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně, který je majetkem statutárního města Ústí nad Labem. Areál je ve správě Městského obvodu Neštěmice.

Zámek Krásné Březno společně s obvodovou zdí, parkem a kostel Sv. Floriána jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR od roku 1958. Na konci roku 2013 byla dokončena rekonstrukce kostela Sv. Floriána včetně hřbitova a o dva roky dříve prošla rekonstrukcí samotná budova zámku. Obnova vstupních portálů se vstupními branami je očekávaným pokračováním péče a ochrany kulturní památky, neboť zámek, kostel, park a obvodové zdi tvoří jeden celek.

Cílem žádosti o dotaci je získat příspěvek na rekonstrukci obvodové zdi v místě vstupních portálů včetně vstupních bran podél ulice Podmokelská, na výrobu a instalaci kovaných zamykatelných mříží do vstupních bran (hlavní brána, branka z ul. Podmokelská a vjezd od benzinové pumpy). Rekonstrukce kromě samotné obnovy kulturní památky rovněž zlepší ochranu areálu zámku před vandaly nebo divokou zvěří.

Hlavní brána bude vyplněna cihlami, omítnuta a natřena vápenným nátěrem. Malá branka a brána pro automobily v jižní části budou opraveny ve stejném duchu jako opěrná zeď, kaverny budou vyplněny čedičovými kameny kladenými do vápenocementového lože, spárování bude provedeno také vápenocementovou maltou. Dále budou na všech třech místech instalovány kovové brány.

Předpokládané celkové náklady činí 330 tis. Kč, případná dotace z kraje by činila max. 70 %, tedy 231 tis. Kč, spoluúčast města by tak činila 99 tis. Kč.