Město vytvořilo dotační program pro podporu seniorů

Město vytvořilo dotační program pro podporu seniorů
6.2.2017
Rada města schválila „Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2017“. Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu pro seniory je 200.000 Kč.

Hlavním cílem je finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku seniorů, podpora krátkodobých a jednorázových akcí seniorů pořádaných na území statutárního města Ústí nad Labem či v rámci významné reprezentace i mimo území města. Podporu budou radě doporučovat příslušné komise.

Subjekt, který žádá o dotaci, může podat maximálně jednu žádost na příslušný kalendářní rok s maximální výší požadované dotace 20.000Kč.

Žadatelem může být právnická osoba, fyzická osoba se sídlem či trvalým bydlištěm na území statutárního města Ústí nad Labem nebo se sídlem na území ČR, jejíž aktivita a akce je realizována na území města Ústí nad Labem. Aktivita musí být zaměřena na seniory města Ústí nad Labem.

Žadatelem může být i fyzická osoba nepodnikající s trvalým bydlištěm na území statutárního města Ústí nad Labem nebo s trvalým bydlištěm na území ČR, jejíž aktivita či akce je realizována na území statutárního města Ústí nad Labem a je zaměřena na seniory města Ústí nad Labem.

Program bude spuštěn od 1. 3. 2017, do 15. 11. 2017, nebo do vyčerpání finančních prostředků.