Na dovýsadbu městské vinice byly přijaty dary od patronů

Na dovýsadbu městské vinice byly přijaty dary od patronů
28.3.2017
Na Větruši budou 7. dubna dosázeny další odrůdy vinné révy.

Městská vinice byla založena dne 9. 9. 2016. Základ vinice tvoří čtyřicet čtyři hlav révy vinné – odrůdy Cerason, která byla vybrána po konzultaci s Cechem českých vinařů a byla vysázena odbornou firmou. V druhé etapě výsadby, která proběhne 7. dubna 2017, bude vysázena druh Malverina, opět na návrh Cechu českých vinařů. K dovýsadbě byly navrženy tzv. „patronát nad hlavou révy vinné“ v ceně 1.000 Kč/hlava. Radní k tomuto účelu schválili přijetí daru ve výši 1.000 Kč od jednotlivých patronů, jejichž seznam je uveřejněn v závěru zprávy. Každý patron obdrží certifikát patrona výsadby jedné hlavy révy vinné a potvrzení o přijetí daru od města Ústí nad Labem. Dovysazeno bude asi 25 nových hlav.

 Čestná výsadba 9. 9. 2016:
1. Ing. Věra Nechybová
2. hejtman Oldřich Bubeníček
3. MUDr. Pavel Kacerovský
4. Pavel Dufek
5. Jan Podrábský
6. Doc. RNDr. Martin Balej, PhDr.

Patroni hlavy 7. 4. 2017:

patroni hlavy:

7 Ing. Věra Nechybová
8 Oldřich Bubeníček
9 Mons. Jan Baxant
10   Prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD.
11 Prof.PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
12 Doc. RNDr. M.Balej, PhDr.
13 Jaroslav Doubrava
14 Ing. Jan Veleba
15 Mgr. Bc. Radim F. Holeček
16 Jitka Sachetová
17 Ing. Milan Zemaník
18 Mgr. Ing. Jaroslav Pikal
19 výstava Vinařské Litoměřice
20 MUDr. Pavel Kacerovský
21 Rodinné stříbro Ústeckého kraje
22 Cech českých vinařů z.s.
23 Mgr. Ladislav Chlupáč
24 Vladimír Urban
25 RSDr. Milan Pipal
26 Mgr. Jan Paparega
27 Ing. Jaromír Šmejc
28 JUDr. Edvín Svoboda
29 JUDr. Milan Kohoutek, JUDr. Lenka Večerníková
30 JUDr. Miloš Cvrček
31 Ing.Leoš Nergl
32 Ludmila Holadová
33 MUDr. Petr Zahradník
34 Ing. Antonín Králíček
35 Miloš Formáček
36 Mgr. Václav Houfek
37 MUDr. Alexander Kozstyo
38 Vinařství pod Radobýlem s.r.o.
39 Vinařství PODRÁBSKÝ
40 Vinařství pod Sedlem s.r.o.
41 Ladislav Pošík
42 Zámecké vinařství Johann W
43 České vinařství Chrámce s.r.o.
44 Bohumil Kaplan, Hana Kaplanová
45 Zdeněk Kymlička a Aleša Kymličková
46 Ing. Karel Klikar
47 Ing. Jiří Zima
48 Alena Krejčová a Zdeněk Krejčí
49 NOVORTOP s.r.o.
50 Severočeský Metropol a.s.
51 NOESIS s.r.o.
52 Mgr. Tomáš Kraus
53 Ing.Tomáš Jelínek
54 Antonín a Táňa Tvrdíkovi
55 Ing. Josef Vejlupek
56 Miroslav Sábo
57 Miroslav Žalud
58 Jaroslav Parýzek
59 WINE FOOD KLARET spol. s.r.o.
60 Kateřina a Luděk Urbančíkovi
61 MUDr.Jiří Tajchner, JUDr. Ilona Tajchnerová
62 Richard Link a MUDr. Jaroslava Homolová