Elektronický zápis do základních škol

Elektronický zápis do základních škol
24.2.2017
V letošním roce bude nově probíhat zápis do základních škol elektronicky. Tento systém zjednoduší průběh zápisu jak pro rodiče, tak pro ředitele základních škol.

Pro školní rok 2017/18 je již platná obecně závazná vyhláška, která stanovuje spádové obvody pro jednotlivé školy. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu má garantováno umístění v dané základní škole. Spádovost ovšem nebrání rodičům přihlásit své dítě do jiné základní školy. Zde bude dítě přijato, ale až po přijetí dětí ze spádového obvodu. Díky elektronickému zápisu bude průběh přijímacího řízení a výsledné umístění pro rodiče přístupné online.

Vydávání přihlášek elektronickým systémem bude probíhat v měsíci březnu, dle vypsaných dní ředitelem příslušné školy. Přihlášku je možno vyplnit elektronicky na internetové adrese: http://zapiszs.usti-nad-labem.cz Systém provede rodiče vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknou sami doma. V případě, že rodiče nemají možnost si vytisknout přihlášku, budou ve školách organizačně přidělení pracovníci, kteří těmto rodičům pomohou s vyplněním a vytištěním přihlášky. Další možnost pomoci rodičům je na magistrátě na odboru městských organizací a školství ve 2. patře (vpravo), dveře č. 215.

K získání přihlášky ze systému je nutné číslo pojištěnce (dítěte) z kartičky zdravotní pojišťovny. Po vygenerování přihlášky dostanou rodiče jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Na webových stránkách zápisu http://zapiszs.usti-nad-labem.cz budou informace o počtech volných míst na ZŠ. Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně, z důvodu odevzdání žádosti v papírové podobě.

Samotný zápis do základní školy bude probíhat dne 11.4. od 13:00 do 18:00. Rodiče potřebují s sebou řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců).