Nový přístroj prozkoumá zdravotní stav stromů

Nový přístroj prozkoumá zdravotní stav stromů
27.11.2017
Nový přístroj detekce dutin Arbotom má k dispozici odbor životního prostředí magistrátu. Přístroj dokáže nedestruktivně prozkoumat vnitřní stav kmenů stromů.

 

S chodem přístroje se odborní pracovníci postupně seznamují. Příprava na prohlédnutí jednoho stromu trvá přibližně hodinu. 

Do plného provozu ho uvedou na jaře, až budou vhodné klimatické podmínky. Začnou s ním zkoumat vytipované stromy, půjde zejména o cenné dřeviny. 

Výsledek zkoumání přispěje k tomu, zda strom bude potřebovat odborné ošetření nebo jiný zásah.