Odměny ředitelům příspěvkových organizací jsou plně v kompetenci zřizovatele

Odměny ředitelům příspěvkových organizací jsou plně v kompetenci zřizovatele
18.1.2017
V Ústeckém deníku vyšel 17. ledna 2017 článek s titulkem "Opozice kritizuje rozdělování odměn", kde byly neúplné informace. Z tohoto důvodu je níže zveřejněna celá tisková zpráva, která byla médiím poskytnuta.

Město je zřizovatelem příspěvkových organizací a rozhoduje na základě doporučení nejen o jmenování ředitelů, ale zároveň i o jejich odměnách. Veškeré podklady komisí nebo odborů jsou vždy doporučující, rozhodující je rozhodnutí rady. Není tedy pravdou, že vedení „magistrátu“ zasáhlo do odměn ředitelů organizací bezprecedentně.

Náměstek Jiří Madar je radní, v jehož kompetenci jsou příspěvkové organizace města, proto mu náleželo řešit společně s celým vedením města změnu původního návrhu odboru. Navrhované změny tedy byly kolektivním rozhodnutím vedení města a byly schváleny dle pověření primátorkou města.

Právě proto, že existuje směrnice rady města, která řeší způsob přidělování odměn dle plnění úkolů zřizovatele, aktivitou p. o., předáním výkazů, jiných materiálů a spolupráci se zřizovatelem, bylo nutné přihlédnout ke kritériím řízení, kvality a prezentace organizace. Ve směrnici není zohledněna ani ekonomická úspěšnost organizace a ředitelé hodnotí sami sebe. Náměstek Madar již před rokem zadal vedoucí odboru městských organizací a školství vypracovat nový návrh směrnice, bohužel ještě nebyl dodán. Rozhodně však platná směrnice říká, že „O konečné výši odměny rozhoduje rada města.“

Není tedy pravdou, jak uvádí opoziční politické hnutí, že náměstek Jiří Madar měnil odměny ředitelů podle své vůle.

Kolektivním rozhodnutím o změně navrhovaných odměn město přidalo na odměnách 17 tisíc korun a ubralo 57 tisíc korun. V původním návrhu nebyly odměny ředitelům motivační, neb rozdíly mezi odměnami byly cca 4 tisíce korun.

Důvody změn:
· Zvýšena byla odměna ředitele zoo, pod jehož vedením se tvoří nová expozice tučňáků, zahrada získává nové sponzory a její věhlas je opět značný, o čemž svědčí návštěvnost i řada nových přírůstků. Ředitel navíc zpracovává kompletní výběrová řízení na všechny dodavatele služeb.
· Zvýšena byla odměna řediteli divadla, který ač mu byly přidány prostředky dle dohody, dodržel podmínky města při realizaci nových premiér. Rozvoj divadla byl přáním mnoha zastupitelů a právě díky řediteli tomu tak v dnešní době jest.
· Zvýšena byla odměna řediteli Domova pro seniory Velké Březno, který měl v původním návrhu odměnu nejnižší. Až úpravou návrhu odměny se ředitel dostal na úroveň ostatních. Tento domov perfektně zajišťuje kvalitní péči pro největší počet pacientů s Alzheimerovou chorobou.
· Snížena odměna byla řediteli Domova pro seniory Severní Terasa z důvodu stížností a z důvodu fakturací zdravotním pojišťovnám nad rámec úhradové vyhlášky, což nyní potvrdil i soud.
· Snížena odměna byla řediteli Domova pro seniory Krásné Březno, který udělal chybu při žádosti o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb pro rok 2016 na KÚ.
· Snížena odměna byla řediteli Městských služeb, s jehož vedením je město nespokojeno, nejsou řešeny stížnosti na provoz sauny, bazénu, neuposlechl pokynů příslušného náměstka
· Snížena odměna byla řediteli základní školy, který se řádně nestará o majetek dle zřizovací listiny, nebyla nahlášena pojistná plnění a vznikly tak škody bez náhrady

„Je smutné, že i odměny ředitelů musíme probírat přes média. Omlouvám se tímto ředitelům, kteří jsou do sporů zataženi, ač si zaslouží více odměnu než mediální sledovanost. Zastupitelé za Vaše Ústí neodhalili žádný politický zásah a znovu opakuji, že odměny jsou dle platné směrnice, kdy o konečné výši odměny rozhoduje rada města nikoliv odbor. Pravdou není ani to, že se dříve v odměnách neškrtalo. Jak vyplývá ze závěru vedoucí Müllerové, v prvním pololetí 2016 byl jeden případ zvýšení odměny, v roce 2013 byl případ snížení odměny. Z pozice náměstka bych si žádný osobní prospěch nedovolil, nemám to skutečně zapotřebí a vím, že jsem pod drobnohledem. Já naopak za skandální považuji sdělení Martina Maty, který se snaží poškodit i moji rodinu a zvažuji toto řešit právní cestou,“ sdělil náměstek primátorky MUDr. Jiří Madar.