Omezení doplatku na bydlení město připravuje

Omezení doplatku na bydlení město připravuje
15.8.2017
Vedení města oslovilo v souvislosti s novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi starosty jednotlivých obvodů, aby vytipovali problémové lokality ve svých obvodech.

 

Byl spuštěn proces nastavení nové formy omezení doplatku na bydlení. Nyní se zpracovávají podklady, ke kterým se musí vyjádřit Policie ČR a orgán sociálně právní ochrany dětí. Na základě těchto podkladů pak bude po projednání v orgánech města vydáno opatření obecné povahy.

„Je to po dlouhé době jedna ze zákonných možností, jak zabránit přílivu nepřizpůsobivých. Tuto možnost jsme se rozhodli využít okamžitě, ale ve statutárním městě se čtyřmi obvody je to složitější. Chtěli jsme znát názor starostů všech obvodů, abychom společně bojovali proti tomu, aby se naše město nestalo cílovou lokalitou nepřizpůsobivých občanů z okolních měst, kde toto opatření přijali dříve než my“, popsal kroky města Jiří Madar, 1. náměstek primátorky.

Novela, která je platná od 1. 6. 2017, umožňuje obcím s problémovými lokalitami omezit výplatu sociálních dávek. Obec může vymezit určitou lokalitu, kterou může být i konkrétní číslo popisné nemovitosti, kde dochází k vyššímu výskytu sociálně nežádoucích jevů, jako jsou přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku nebo kde je ohrožována výchova dětí. Poté může požádat pověřený obecní úřad o vydání opatření obecné povahy. Pokud by osoba získala následně právní titul k bydlení v této oblasti, nevznikne jí již nárok na doplatek na bydlení.

Lenka Jaremová
referent OKSS