Opravy komunikací ve městě pokračují

Opravy komunikací ve městě pokračují
24.8.2017
Práce na opravách městských komunikací intenzivně pokračují. Proběhly velkoplošné i lokální opravy vozovek, další jsou rozpracované nebo v přípravě.

 

V nedávné době byly dokončeny velkoplošné opravy komunikace v ul. Stříbrnická a ul. Mírová. Vodorovné dopravní značení v ul. Stříbrnická bylo po úpravách stanoveno a bude vyznačeno do konce srpna 2017.

Běžná údržba komunikací byla mimo jiné provedena v ul. Rabasova, ul. Kmochova, ul. Severní, ul. Vojanova, ul. Budov, ul. Slunečná, ul. Rubensova, ul. Za Válcovnou, ul. Rooseveltova a ul. Zámečnická.

Propad v Drážďanské ulici byl po zjištění závady na kanalizaci předán k opravě SČVK.