Papír a plasty lidé ve Vaňově ukládají do pytlů

Papír a plasty lidé ve Vaňově ukládají do pytlů
22.8.2017
Město Ústí nad Labem od srpna spustilo pilotní projekt pytlového sběru papíru a plastů do pytlů ve Vaňově.

 

Projekt je pro obyvatele doplněním možností třídění odpadů v okrajových částech města, kde není dostatek místa pro další rozšíření počtu stanovišť. Pro průzkum byla určena lokalita Vaňova. Účast v této formě sběru je dobrovolná. Město tak získá informace, zda je o takovou službu zájem.

Pytlový sběr spočívá ve shromažďování vybraných vytříděných složek odpadu papír a plasty do předepsaných pytlů a jejich předávání svozové společnosti. Vytříděný odpad je třeba přistavit ve stanovených svozových termínech k vlastní nádobě na směsný komunální odpad.

Pokud se občané Vaňova chtějí zapojit, mohou se přihlásit na odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem - vchod z Lidického náměstí, 4. patro, kancelář č. 425, kde zároveň obdrží startovací sadu tří kusů žlutých pytlů (na plasty) a tří kusů modrých pytlů (na papír).

Naplněné pytle je možné přistavit POUZE v určené dny svozu (PLASTY v úterý, PAPÍR ve středu - viz termíny svozů pytlů) k vlastní nádobě na směsný komunální odpad, odkud je svozová společnost AVE Ústí nad Labem odveze. Zároveň posádka dodá do schránky stejný počet pytlů, které byly přistaveny k odvozu.

Pytlový svoz bude probíhat do konce roku 2017. Po vyhodnocení zájmu občanů a množství a kvality vytříděného odpadu bude rozhodnuto o dalším postupu. Svozy budou probíhat pravidelně 1x za 14 dní.

Do projektu se zatím zapojilo 81 vaňovských domácností. Při prvním svozu naplnily 129 pytlů s 200 kilogramy plastů a 300 kilogramy papíru.

Podrobné informace o tom, co lze do pytlů dávat, a termíny svozů jsou na http://www.usti-nad-labem.cz/files/uredni-deska/ozp-pim_20170727.pdf