Platit kartou můžete nově i na správním odboru

Platit kartou můžete nově i na správním odboru
30.12.2016
Od 2. ledna 2017 lze na všech odděleních správního odboru magistrátu uhradit správní poplatek či blokovou pokutu platební kartou.

Magistrát města Ústí nad Labem tak reaguje na požadavky občanů a zlepšuje své služby. Jedná se o oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, kde se vyřizují občanské průkazy a cestovní doklady, dále oddělení registru vozidel, oddělení registru řidičů. Správní poplatek lze bezhotovostním platbou také uhradit za ověřování podpisů a listin a za služby systému Czech Point.